DOVOLENKA

1. 7. – 4. 7. 2024
Zastupuje MUDr. Gerincová
vo svojich ambulantných hodinách.

PONDELOK
8.00 – 11.00

UTOROK
14.30 – 18.00

STREDA
11.00 – 14.00

ŠTVRTOK
12.30 – 15.30

5. 7. 2024 je ŠTÁTNY SVIATOK


Venujte prosím pozornosť tomuto textu:

Pri príchode do čakárne sa každý pacient zaregistruje v evidenčnom systéme pacientov – preukazom pistenca alebo OP rodiča, alebo iným identifikačným dokladom. Evidenčný systém ponúka jednu zo štyroch možností dôvodu návštevy ambulancie. Jednu z nich je potrebné vždy zvoliť.

Registrácia pacientov končí pol hodiny pred skončením ordinačných hodín. Do aktuálneho poradia pacientov
v odôvodnených prípadoch zasahuje lekár – chronicky chorí pacienti, urgentné stavy, deti do jedného roka sú ošetrované prednostne.

POSLEDNÝ PRÍCHOD pacienta na vyšetrenie je POL HODINY PRED KONCOM ordinačných hodín pre chorých pacientov.

Pacienti sú objednávaní lekárom alebo sestrou. Ak sa z rôznych dôvodov chcete objednať sami na preventívne vyšetrenie, prosíme, spravte tak najmenej 3 dni vopred. Počas hodín pre preventívne prehliadky prichádzajú len zdravé deti. Ak vaše dieťa pred preventívnou prehliadkou ochorelo, oznámte to a dostanete iný termín. Ak ste zistili, že vám termín zo závažných dôvodov nevyhovuje, je možné sa dohodnúť na zmene e-mailom, SMS alebo telefónom. Ak ste dostali termín prevencie niekoľko týždňov vopred, zariaďte si, prosím, svoj program tak, aby ste tento termín mohli dodržať. Pri vysokom počte pacientov, o ktorých sa staráme, nie je jednoduché termín zmeniť.

Každý pacient má byť kvôli obmedzeniu šírenia chorobnosti na covid 19 OTESTOVANÝ na COVID 19 antigénovým testom v deň návštevy ambulancie.
Pacient s pozitívnym testom nech ochorenie a tento výsledok oznámi mailom alebo SMS-kou, jeho problém doriešime individuálne.

Každé dieťa má mať pred návštevou lekára zmeranú teplotu.

Odbery biologického materiálu vykonávame aj priebežne počas ordinačných hodín. Prosíme preto rodičov, aby deti podľa možnosti 1 – 2 hodiny pred vyšetrením nič nejedli, nepili, neumývali si zuby, nemali žuvačku ani cukrík.
Pred a pri vyšetrení nesmie mať dieťa nič v ústach. Hrozí vdýchnutie obsahu a dusenie.

Preventívne prehliadky objednávame pri návšteve v poradni alebo smskou, telefonicky, mailom. Potrebu preventívnej prehliadky sledujeme u každého dieťaťa individuálne. Na nikoho nezabudneme.

Telefonické informácie, konzultácie zdravotného stavu dieťatka a telemedicínu poskytujeme na tel. čísle 02/63812465 alebo 0903 202160: pondelok 13.00 – 15.00, streda 13.00 – 15.00, piatok 12.00 – 14.00 hod.
v závislosti na momentálnej vyťaženosti ambulancie. V súrnych prípadoch pošlite e-mail alebo SMS.

Telefonické informácie, rady a konzultácie o zdravotnom stave poskytujeme len v pracovnom čase. 

Telefón do ordinácie

02/6381 2465

Mobil

0903 202 160
0911 202 161
E-mail: martasp@vydur.sk

Adresa

Zdravotné stredisko
Fedinova 9, 851 01 Bratislava

Bankové spojenie

IBAN: SK92 0900 0000 0006 3241 9723

Ordinačné hodiny pre akútne CHORÉ deti

PONDELOK
10.00 – 13.30

UTOROK
9.00 – 13.00

STREDA
14.00 – 17.30

ŠTVRTOK
9.00 – 12.30

PIATOK
9.00 – 12.30


Odbery biologického materiálu

UTOROK
7.30 – 8.00

ŠTVRTOK
7.30 – 8.45


PREVENTÍVNE prehliadky pre
ZDRAVÉ deti

PONDELOK
9.00 – 9.45
a 14.00 – 17.30

UTOROK
8.00 – 9.00
a 13.00 – 15.00

STREDA
9.00 – 12:00

ŠTVRTOK
13.00 – 15.30

PIATOK
13.00 – 16.00

Počas DOVOLENKY zastupuje
MUDr. Gerincová

PONDELOK
8.00 – 11.00

UTOROK
14.30 – 18.00

STREDA
11.00 – 14.00

ŠTVRTOK
12.30 – 15.30

PIATOK
8.00 – 11.00


Pacient je povinný sa informovať o výsledkoch laboratórnych vyšetrení robených na plánované odborné vyšetrenie (napr. ORL, Alergológia...). V prípade, že sa pacient neinformuje a vyšetrenia ostanú nepoužité, t. j. vyšetrenie v odbornej ambulancii sa nerealizovalo a pre ďalšie vyšetrenia budú potrebné nové laboratórne výsledky – pacient je povinný ich zaplatiť v plnej výške podľa ceny výkonu v laboratóriu a zároveň uhradiť použitý materiál a cenu našej práce.

ZMENU POISŤOVNE pacienta je nevyhnutné nahlásiť najneskôr do 31. 12. v bežnom kalendárnom roku.

Výmenné lístky do odborných ambulancií spätne a pri nami nevyžiadanej návšteve odbornej ambulancie nevydávame.

Ospravedlnenie dieťaťa pri neprítomnosti v predškolskom zariadení vydávame podľa aktuálne platného zákona.

Ospravedlnenie dieťaťa pri neprítomnosti v škole zo zdravotných dôvodov vydávame len pri ochorení
trvajúcom dlhšie ako 5 dní.

Ak potrebujete opakovaný recept, napíšte nám prosím mailom aký recept a pre koho potrebujete. Ak to bude možné, recept vypíšeme a vy sa pre neho zastavíte alebo vám pošleme recept do lekárne. Ak je to liek na odporučenie odborného lekára, musíme mať nález od špecialistu nie starší ako pol roka, aby sme mohli 

e-recept odoslať. Ak si pre recept prídete, zaevidujte sa a recept bude pripravený.

Pre potvrdenia materská škola, jasle, stredná škola, vodičský preukaz, a iné – nechodievajte počas hodín určených pre preventívne prehliadky (pondelok, utorok, štvrtok, piatok odpoludnia, streda dopoludnia). Pri veľkom počte objednaných pacientov nie je čas to vybaviť.Bratislavský samosprávny kraj v súlade s § 46 ods. 1 písm.1/zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. určuje poskytovateľovi všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast MUDr. Marte Špánikovej, miesto prevádzky zdravotníckeho zariadenia Fedinova 9, 851 01 Bratislava, zdravotný obvod číslo 9/II – Petržalka v rozsahu: Farského ulica, Mánesovo námestie, Hálova ulica, Vavilovova ulica.

Sme tu pre vaše deti

Navštívte nás na adrese: Fedinova 9,
Bratislava, 851 01

www.detskalekarka.sk

Zavolajte nám:
02/6381 2465
0903 202 160

Napíšte nám e-mail na martasp@vydur.sk alebo pošlite SMS na tel. čísla 0903 202160
a 0911 202161