Kontaktné informácie

 

VYDUR s.r.o
Zdravotné stredisko
Fedinova 9
851 01 Bratislava

www.detskalekarka.sk

Zavolajte nám:
02/6381 2465
0903 202 160

Napíšte nám e-mail na martasp@vydur.sk alebo pošlite SMS na tel. čísla
0903 202160 a 0911 202161

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s § 46 ods. 1 písm.1/zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. určuje poskytovateľovi všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast MUDr. Marte Špánikovej, miesto prevádzky zdravotníckeho zariadenia Fedinova 9, 851 01 Bratislava, zdravotný obvod číslo 9/II – Petržalka v rozsahu: Farského ulica, Mánesovo námestie, Hálova ulica, Vavilovova ulica.