Služby

Povinné 
očkovanie

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ, vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne infekcie, detská obrna, pneumokokové invazívne ochorenia – 2 dávky základného očkovania
v 3. – 5.  a preočkovanie v 12. mesiaci

Osýpky, mumps, rubeola – základné očkovanie v 15. mesiaci

Osýpky, mumps, rubeola – pre deti narodené od roku 2016 včítane vo veku 4,5 roka

Osýpky, mumps, rubeola – pre deti narodené pred rokom 2016 v 11. roku života

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna – preočkovanie
v 6. roku života

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna – preočkovanie
v 13. roku života

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ – očkovanie v dospelosti každých 15 rokov

Doplnkové 
očkovanie

Rozhodujeme sa pre ne podľa veku dieťaťa a mladistvého, podľa spôsobu života
a cestovateľských plánov.

Od druhého mesiaca veku: očkovanie proti zápalu mozgových blán spôsobených meningokokom typu A C W Y
a B

Očkovanie proti rotavírusovej infekcii, plne hradené poisťovňou dieťaťa (medzi 2. – 6. mesiacom), plne hradené poisťovňou dieťaťa.

Po 1. roku života: očkovanie proti žltačke typu A, očkovanie proti kliešťovej encefalitíde a ovčím kiahňam.

Očkovanie proti infekcii spôsobenej vírusom HPV: medzi 12. – 13. rokom života je plne hradené poisťovňou dieťaťa.
Od 9 rokov do dospelosti je možné toto očkovanie zabezpečiť s plnou úhradou pacienta (rodičmi).
Od 1. 12. 2023 bude toto očkovanie plne hradené pre deti od 12. – 15. rokov.

Všetky informácie o možnosti
a potrebe očkovania získate pri osobnej konzultácii s lekármi alebo sestrou.

Preventívne prehliadky

v 1. týždni života

v 4. týždni života

v 5. – 7. týždni života

v 8. – 10. týždni života

v 3. – 4. mesiaci života

v 5. – 6. mesiaci života

v 7. –  8. mesiaci života

v 9. – 10. mesiaci života

v 11. – 12. mesiaci života

v 15. – 18. mesiaci života

v 3. roku života

v 5. roku života

v 6. – 7. roku života

v 9. roku života

v 11. roku života

v 13. roku života

v 15. roku života

v 17. roku života a následne každé 2 roky

Nadštandardné služby

Novonarodenecká návšteva je súčasťou práce s rodinou.
Prosím oznámte nám príchod domov hneď v deň prepustenia z pôrodnice.

Deti do jedného roka sú VIP klienti, znamená to:

Pri akomkoľvek probléme
s dieťaťom do jedného roka, či podozrení na ochorenie, môžete zavolať alebo napísať.
Lekárka vám poradí ako situáciu riešiť, prípadne kedy a kde vyhľadať ošetrenie
v zdravotníckom zariadení.
Pri akútnom ochorení je v prípade potreby návšteva doma po predchádzajúcom dohovore
s rodičmi bezplatná.

Naša ambulancia poskytuje svojim klientom aj po dovŕšení jedného roka iné nadštandardné služby. Bližšie informácie vám poskytneme pri osobnom stretnutí.

Cenník

Nový cenník platí od 1. 1. 2024